Chceme Pohodu pro všechny školy!

Motto:

Žák, který se ve škole cítí dobře, má také lepší výsledky. Učitel, který má třídu plnou spokojených žáků, nemusí neustále ztrácet čas řešením kázeňských problémů a konfliktů.

Upraveno: 22. května 2013 10:26:34

Pohoda

Při vyslovení tohoto slova se mnoho z nás zasní a říká si „kéž bych tak mohl mít ve své práci pohodu.“ Chceme vás učitele i vás žáky podpořit v tom, abyste se všichni ve své škole cítili co možná nejlépe.

Věříme, že pokud se podaří vyjasnit vzájemná očekávání učitelů a žáků, přesvědčit žáky o tom, že školní pravidla mají smysl a že dobré vztahy mezi žáky i mezi žáky a učiteli podporují dobré klima ve škole. Klima (pohodu či nepohodu) tvoří především jednotlivé třídy. Učitel má v tomto možná netušené možnosti, o nichž možná ani neví.

Už víme, že děti, které se na své škole a ve své třídě cítí dobře, „v pohodě“, jsou také přístupnější k tomu, aby plnily úkoly, které jim učitelé zadávají. Lépe se učí a jsou více odhodlané uspět a dále se vzdělávat.

Učitelé mají mít dostatek informací a zkušeností, aby věděli, jak udržet pořádek, řešit konflikty nebo závažnější věci ve třídě. Mají právo prožívat své emoce a s někým je sdílet. Učitelé, kteří se do školy těší, naučí více a lépe, a ještě je to baví!

Proto jsme tu my a přicházíme s Pohodou. Pohoda, to je nový projekt pro základní školy. A dokonce zdarma. Chceme Pohodu pro žáky i pro učitele.

O projektu

Nejprve pomocí dotazníků pro učitele, žáky a jejich rodiče zmapujeme co všem aktérům na škole nejvíce vyhovuje, co méně a co by chtěli ještě zlepšit.  Škola se s nikým nesrovnává, získá informace o tom, jaké silné a slabé stránky ve škole vnímají učitelé, žáci a jejich rodiče. Své silné stránky škola může využít jako informaci pro rodiče, kteří se ještě nerozhodli, na jakou školu bude jejich dítě chodit. Především však je to příležitost pro vedení školy udržet záležitosti, které aktéři na škole nejvíce oceňují a pracovat na těch, které jim nevyhovují.

Můžete se ptát, proč byste měli důvěřovat dotazníku? Získáte v krátkém čase značné množství informací od obrovského množství lidí. Od všech žáků, od všech učitelů a některých rodičů.

Anonymní prostředí dotazníkového šetření také zaručí, že lidé skutečně vyjádří svůj názor. Dotazník je bezpečný prostor, kde se lidé nemusí bát, že za to, co řeknou, budou jakkoliv znevýhodněni.

Díky unikátnímu vyhodnocení dotazníků  získáte konkrétní doporučení vytvářená odborníky na dané problematiky. Doporučení můžete využít pro určité dílčí úpravy stávajícího systému, ale i pro své učitele, kteří třeba pro inspiraci nebo pro pomoc, v případech, kdy si s některými situacemi úplně neví rady, získají podněty, nápady, které jim napoví.

Nabídneme Vám také e – learning, který se s vámi praktickou, interaktivní a zábavnou formou podělí o zkušenosti s vytvářením pozitivního klimatu na škole. Každý učitel nejprve projde sebereflexí, aby si v klidném, bezpečném prostředí e – learningu nahlédl na to, co ho trápí, rozčiluje nebo naopak těší, jaké jsou jeho oblíbené styly vyučování.  Poté se bude dozvídat o tom, jak posilovat soudržnost třídy, jak hodnotit žáky, aby nemohli mít pocit, že dostali nespravedlivou známku, jak posilovat důvěru žáků v učitele atd. Projde různými situacemi, ve kterých si bude muset poradit – např. jak bez rizika vyloučení zapojit do třídního kolektivu nového žáka, jak si poradit s rizikovou situací ve škole, ale také bude muset plnit různé úkoly.

Žáci pomocí e –learningu (poučné edukativní počítačové hry, která je bude doprovázet školním rokem) budou poznávat sebe, své emoce, ale také své kamarády, rodiče a učitele. Budou se učit, jak sami mohou přispět k tomu, aby ve třídě pro všechny panovala příjemná, bezpečná, podnětná, tvůrčí atmosféra.

Budete se moci zúčastnit také workshopů, ve kterých získáte spousty praktických zkušeností k roli třídního učitele, významu třídnictví, pozitivní komunikaci se žáky, řešení konfliktů a také mnoho cenných rad jak zůstat fit a „nevyhořet“.

Pokud máte zájem o proškolení celé sborovny, pište na pohoda@scio.cz


 registrujte se zde

Pohodu můžete mít ve škole zcela zdarma, protože projekt "Každý se ve škole cítí dobře - klima školy" je hrazen z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR 

 

 

26. 5. 2017  |Testování v době udržitelnosti
V termínu od 5. do 9. června 2017 se může vaše škola zapo... - více
6. 6. 2016  |Dotazníkové šetření v období udržitelnosti
V termínu od 13. do 17. června 2016 se může škola zapojit do projek... - více
19. 5. 2015  |Dotazníkové šetření v době udržitelnosti
V termínu od 1. do 5. června 2015 se může škola zapojit do projektu (t... - více